Prof. Dr. Ersoy: ‘Türkiye hudutları içerisinde 8’den büyük sarsıntı olmaz, imkansız’

‘İstanbul’da Zelzele ve Tsunami Tehlikesi’ bahisli panel düzenledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı ve Tabiat Bilimleri Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şükrü Ersoy zelzele ve tsunami hakkında bilgiler paylaştı.  

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, “Türkiye’de pek çok fay zonu var bu fay zonları da büyük sarsıntılar oluşturabiliyor. Tarihî devirde oluşturmuş, gelecek devirde de oluşturabilecek. Hasebiyle fay zonlarını çok uygun tanıdığımız için nerelerde gerilim var, nasıl sarsıntı olacak, yaklaşık ne aralıklarda olacak bunu yer bilimciler biliyor. Bizim bilemediğimiz tam vakti, tam büyüklüğü ne olacak bunlar konusunda bilgimiz yok. Marmara’da yakın gelecekte 7’den büyük zelzele olacak diyoruz lakin hangi gün olacak bilmiyoruz. Bunu da dünyada hiç kimse bilmiyor” dedi.  

DEPREMLERİ SAĞLAM BİNALARDA YAŞAMAMIZ GEREKİYOR 

Depremle ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını tabir eden Prof. Dr. Ersoy, “Kentsel dönüşüm dediğimiz çok kıymetli bir proje var bunu şimdi her yerde faaliyete geçmiş, bitmiş değil. Yapılarımızı zelzeleye karşı güçlendirmezsek nasıl dirençli kentler elde edeceğiz? Sarsıntıları sağlam yapılarda yaşamamız gerekiyor. Sağlam yapıları bir an evvel hazırlamalıyız ki yıkımlar ve can kayıpları yaşanmasın. Bu durumlarda hakemlik vazifesi devlete düşmektedir” diye konuştu.  

7.7 ZELZELE POTANSİYELİ MARMARA’DA VAR 

Türkiye’nin yüzde 100’ünün zelzele bölgesi olduğunu belirten Prof. Dr. Ersoy, “Marmara’da geçmiş tarihte büyük zelzeleler var. En büyük sarsıntı de küçük kıyamet denilen 1509 sarsıntısı. Yıkımları ve meyyit sayıları fazla hasebiyle bu zelzele bir daha tekrarlanırsa, bu sarsıntının 7.7 olduğu düşünülüyor. 7.7 ise Kocaeli zelzelesi üzere 2.8 kat daha büyük bir zelzele demektir. O yüzden 7.7 çok yıkıcı olabilir. Bir zelzele geçmişte olmuşsa gelecekte de olabildiğini gösterir. Bu türlü bir potansiyel Marmara’da var. Doğrultu atımlı fayların verebileceği azamî büyüklük 8 büyüklüğüdür” dedi. 

İZMİT KÖRFEZİ ÇIKIŞIYLA TEKİRDAĞ AÇIKLARINDA OLACAK 

Prof. Dr. Şensoy, “Marmara Denizi’nin içerisinde gelecekte büyük bir zelzele bekleniyor. Bu İzmit Körfezi’nin çıkışıyla Tekirdağ açıkları ortasındaki bir bölgede olacak. Tahminen tek modül tahminen de birkaç modüllü bir fay kırılması, bir zelzele yaşanabilir. Marmara zelzelesi çok kıymetli zira nüfus potansiyeli, yapı stoğu ve iktisadın kalbinin burada atması… Değerli bir para girdisi var. Münasebetiyle buradaki tedarik zinciri kırıldığı vakit Türkiye bundan çok etkilenir. Kıtalararası bir sorun olabilir. Bu yüzden Marmara sarsıntısına bir ulusal güvenlik sorunu üzere bakmak ve hazırlanmak lazım” sözlerini kullandı.  

Prof. Dr. Ersoy, “Türkiye hudutları içerisinde 8’den büyük zelzele olmaz, imkansız. Yalnızca Güneybatı Anadolu’da, Yunan Adaları, Girit ve Rodos’un oralarda 9’dan büyük ya da yakın sarsıntı olabilir. Bu da bizi etkileyebilir” dedi. 

GELECEK SARSINTILAR KÜLTÜREL YAPILARI DA ETKİLEYECEK 

Türkiye’de 5.5’ten büyük zelzele oluşturabilir fay sayısının 500’e yakın olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ersoy, “İstanbul medeniyetler kenti. Pek çok eser bırakmışlar. İstanbul surları, Ayasofya, Fatih Camii ve buna emsal pek çok kültürel yapılar var. Bu yapılar İstanbul’un etrafındaki her sarsıntıdan etkilenmişler. Gelecekte de bu yapılar etkilenebilir” diye konuştu.  

Prof. Dr. Ersoy, “İstanbul şimdiye kadar yaşadığı zelzeleleri merkezi kesimde yaşadı. Türkiye’nin en sağlam kayaçları üzerindeki yapı stoğunda zelzeleler yaşandı. En son 1894’te sarsıntı olmuştu. Artık gelecekte sarsıntı bekliyoruz lakin yapı stoğu eski yerinde değil. Artık genişledi daha geniş alanlara yayıldı. Birebir vakitte tabanlar de değişti. Daha çürük tabanlar üzerinde yapı stokları var. Bu yüzden İstanbul geçmişte yaşadığı sarsıntılardan daha yıkıcı zelzeleleri görecektir dediğimizde bir kehanet olmaz” ifadelerini kullandı. 

Yorum yapın